"STAR”- Sprijin pentru Tineri Activi și Responsabili în Regiunea Sud-Est

POCU/991/1/3/154699
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Activități

Activitatea 1

Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârstă între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării

SA1.1 “Campania STAR” – Campanie de informare și promovare beneficii aduse de proiect, cu scopul identificării NEETs în vederea înregistrării în GT și/sau înregistrării acestora la SPO și profilarea lor de către SPO în vederea includerii ulterioare în GT proiect

SĂ 1.2 “Centrul de angajare STAR”– parteneriat sustenabil şi inovator social pentru multiplicare şi transferabilitate a rezultatelor proiectului

SA1.3 „ Grup Țintă”-Recrutare, selecție, înregistrare și menținere GT

Activitatea 2

Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile

SA2.1 “Formare STAR” - Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Activitatea 3

Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte cai decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale

A3.1 “Certificare STAR” – Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte cai decât cele formale

Activitatea 4

Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv: medierea muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002, adresată tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A ”ușor ocupabil” și activități de sprijin pentru un grup țintă ocupat sustenabil.

SA4.1 “Mediere STAR” - Servicii de mediere a muncii adresate Grupului Țintă - NEETs încadrați în toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv cei de nivel A ”ușor ocupabil".

SA4.2 “Durabilitate STAR” – Activități de sprijin oferite GT în vederea ocupării durabile (coaching, workshop-uri) și de asigurare a transferului rezultatelor proiectului și către alte GT, prin măsuri de inovare socială

Activitatea 5

Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu

SA5.1. “Formare Antreprenor STAR” - Organizarea și livrarea cursului de competențe cheie ,,Competențe antreprenoriale", consultanță pentru elaborarea PĂ în vederea participării la concursul de selecție, precum și consultanță și mentoring pentru derularea și dezvoltarea afacerilor nou înființate.

SA5.2. “Concurs Antreprenor STAR “ - Organizare concurs pentru selecția celor mai bune planuri de afaceri și sprijin pentru înființarea entităților juridice prin care se vor implementa planurile de afaceri selectate.

SA5.3. “Antreprenor STAR” - Acordarea de subvenții pentru afacerile nou înființate și administrarea schemei de antreprenoriat

Activitatea 6

Activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii

SA6.1 “ Acompaniament STAR” - Activități de acompaniament în vederea menţinerii tinerilor NEETs, cu nivelurile de ocupabilitate C și D, în câmpul muncii

Activitatea 7

Informare și publicitate proiect

SA7.1. Informare GT și publicitate proiect

Activitatea 8

Managementul Proiectului

SA8.1 Activități de management de proiect

SA8.2 Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rată forfetară

Înscrie-te la proiect

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Proiect STAR. Realizat de OneTouch Advertising.