"STAR”- Sprijin pentru Tineri Activi și Responsabili în Regiunea Sud-Est

POCU/991/1/3/154699
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Servicii oferite

1

Organizarea campaniei de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării persoanelor cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu sunt ocupați și nu urmează nicio formă de educație sau formare în vederea direcționării acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării;

2

Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile

• organizarea a 9 grupe de cursuri de formare profesională autorizate, având o medie de 20 pers/grupa în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

3

Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, respectiv: medierea muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr. 76, adresată tuturor tinerilor NEETS pentru toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A ”Ușor ocupabil” și activități de sprijin pentru un Grup Țintă ocupat sustenabil, prin:

• realizarea planurilor individuale de mediere;

• servicii de coaching personalizat, instruiri tematice de inovare socială și de competențe digitale, ateliere educaționale pe tema egalității de șanse și nediscriminării;

4

Activități de susținere a antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu:

• organizarea și livrarea cursului de competențe cheie ”Competențe antreprenoriale”, consultanță pentru elaborarea planurilor de afaceri în vederea participării la concursul de selecție, precum și consultanță și mentoring pentru derularea afacerilor nou înființate;

• organizarea concursului pentru selecția celor mai bune planuri de afaceri și sprijin pentru înființarea entităților juridice prin care se vor implementa planurile de afaceri selectate;

”ANTREPRENOR STAR” acordarea de subvenții pentru afacerile nou înființate și administrarea schemei de antreprenoriat

5

Activități de acompaniament, adresate exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”Greu ocupabil” și ”Foarte greu ocupabil”, în vederea menținerii acestora în câmpul muncii, prin:

• acordarea de servicii de asistență de tip creșă, afterschool, grădiniță, sprijin pentru a duce și lua copilul la/de la școală/grădiniță/afterschool/creșă, acompaniere, pentru 20 de copii aflați în îngrijirea tânărului NEETs, pe durata prezenței acestuia în activitățile proiectului;

6

Activități de informare și publicitate a proiectului.

7

Acțiuni de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale.

Înscrie-te la proiect

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Proiect STAR. Realizat de OneTouch Advertising.