"STAR”- Sprijin pentru Tineri Activi și Responsabili în Regiunea Sud-Est

POCU/991/1/3/154699
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Rezultate așteptate

 • 150 de persoane beneficiază de workshop-uri de informare, promovare și conștientizare asupra beneficiilor oferite de proiect;

 • 252 de tineri NEETs cu vârste cuprinse intre 16-29 de ani sunt recrutate si înregistrate la SPO și ulterior înscrise în grup țintă pentru a participa la activitățile proiectului;
 • minimum 80 de NEETs sunt identificați și mobilizați în vederea înregistrării acestora la SPO și profilarea lor de către SPO în vederea includerii ulterioare în Grupul Țintă proiect;
 • minimum 204 persoane, dintre cele 252 de persoane recrutate și înregistrate in GT proiect, se regăsesc în categoria: participanți șomeri care participă la intervenția sprijinită de ILMT până la finalizarea sa;
 • minimum 61 persoane dintre cele 204 persoane recrutate și înregistrate în GT proiect din categoria ”participanți șomeri care participă la intervenția sprijinită de ILMT până la finalizarea sa”, se regăsesc în categoria: participanți șomeri de lungă durată care participă la intervenția sprijinită de ILMT până la finalizarea sa;
 • minimum 27 persoane dintre cele 252 persoane recrutate și înregistrate în GT proiect sunt romi;
 • minimum 52 persoane dintre cele 252 persoane recrutate și înregistrate în GT proiect sunt din zona rurală;
 • cel puțin 40 persoane din cadrul GT vor beneficia de servicii de evaluare și certificare competențe obținute pe alte căi decât cele formale;
 • cel puțin 35 persoane din cadrul GT care au beneficiat de servicii de evaluare și certificare competențe obținute pe alte căi decât cele formale sau informale vor obține certificate emise de ANC;
 • 184 persoane vor beneficia de 9 cursuri din cadrul programelor de formare profesională continuă autorizate și 156 dintre acestea vor fi certificate;
 • cel puțin 224 persoane din GT vor beneficia de servicii de mediere a muncii;
 • 252 persoane vor beneficia de o medie de 2 sesiuni individuale de coaching;
 • 252 persoane vor participa la 2 cursuri de câte 3 ore fiecare, cu tema Inovare Socială și Competențe digitale și toți participanții vor utiliza TIC și își vor dezvolta competențele digitale prin parcurgerea cursurilor;
 • 252 persoane vor participa la 1 atelier educațional de 4 ore, cu tema Egalitatea de Șanse și Nediscriminarea;
 • 28 persoane din GT vor beneficia de 1 program de formare în competențe antreprenoriale acreditat ANC cu o durata de 60 de ore, organizat în 2 grupe;
 • 28 persoane din GT particiant la cursul de formare în competențe antreprenoriale vor avea oportunitatea de accesare a consultanței pentru pregătirea planului de afaceri;
 • 9 planuri de afaceri vor fi selectate pentru obținerea ajutorului de minimis și vor fi finanțate;
 • 9 antreprenori (deținătorii celor 9 entități juridice constituite legal) vor fi sprijiniți cu consultanță și mentoring pentru implementarea planului lor de afaceri selectat și pentru dezvoltarea afacerii;
 • 9 antreprenori vor avea rambursate de către administratorul schemei, sumele aferente planurilor de afaceri selectate;
 • minim 9 locuri de muncă vor fi create în cadrul celor 9 entități juridice finanțate;
 • minim 20 de copii aflați în îngrijirea NEETs din GT cu nivel de ocupabilitate C ”greu ocupabil” și D ”foarte greu ocupabil” vor fi sprijiniți cu servicii de asistență de tip creșă, grădiniță, afterschool, pe durata prezenței acestuia în activitățile proiectului;
 • 1 campanie de informare și publicitate proiect va fi realizată.
 • 400 de exemplare broşură “STAR ” sunt diseminate în regiunea SE pentru conştientizarea tinerilor NEETs, asupra beneficiilor oferite de proiect, după înregistrarea la SPO
 • 1 parteneriat online «Centrul de Angajare STAR» cu membri entităţi publice şi private (Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, Direcţia Judeţeană pentru Persoane cu Dizabilităţi, UAT-uri, ONG-uri, Licee şi Şcoli profesionale din regiune, Patronate, Angajatori, etc) este constituit, pentru a veni în întâmpinarea problemei legată de inserţia pe piaţa muncii a tinerilor NEETs, pentru promovarea unor activităţi de incluziune socială a persoanelor din grupurile NEETs şi îmbunataţirii accesului pe piaţa muncii a acestora
 • 9 entităţi juridice cu sediul social în Regiunea SE, sunt înfiinţate de către persoanele din GT ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru obţinerea ajutorului de minimis, acestea fiind sprijinite de proiect cu expertiză juridică pentru pregătirea documentaţiilor
 • 9 contracte de subvenţie de minimis sunt încheiate între administratorul schemei de minimis şi beneficiarii ajutorului de minimis.
 • 1 spot radio difuzat în regiunea SE, cu 30 difuzări şi 1 spot video pregătit şi diseminat în online
 • 250 de exemplare Ghid de Bune Practici “STAR ” sunt diseminate în Regiunea SE pentru conştientizarea tinerilor NEETs, asupra bunelor practici care îi pot scoate din statutul de NEETs

Avantajele Proiectului STAR

9
planuri de afaceri selectate
19.000 €
finanțare afacere
16-29 ani
cursuri gratuite pentru tineri

Înscrie-te la proiect

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Proiect STAR. Realizat de OneTouch Advertising.