"STAR”- Sprijin pentru Tineri Activi și Responsabili în Regiunea Sud-Est

POCU/991/1/3/154699
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului este mobilizarea şi sprijinirea, prin măsuri integrate, a cel puţin 252 de tineri NEETs din Regiunea Sud Est, cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, pentru o ocupare/auto-ocupare sustenabilă, susţinută de calificări obţinute, certificări, oferire de coaching, consultanţă, mentoring, alocare grant-uri şi acţiuni multiple de inovare socială.

Obiectivele specifice ale proiectului

1

Obiectivul specific 1

Identificarea şi mobilizarea a cel putin 80 NEETs din regiunea Sud-Est, pentru înregistrarea acestora la SPO şi profilarea lor de către SPO, în vederea includerii ulterioare în GT proiect şi participarea la activităţile proiectului, în funcţie de gradul de ocupabilitate stabilit de SPO.


2

Obiectivul specific 2

Dezvoltarea formală a competenţelor (programe de formare profesională) şi/sau certificarea celor obţinute pe alte căi decât cele formale, pentru 252 NEETs din regiunea SE, cu vârsta cuprinsa între 16-29 de ani, precum şi îmbunatăţirea abilităţilor acestora în identificarea şi ocuparea de noi locuri de muncă, în vederea creşterii în carieră şi obţinerii satisfacţiei profesionale şi eficienţei la locul de muncă.


3

Obiectivul specific 3

Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul NEETs la nivelul regiunii SE, prin sprijinirea a 28 persoane din GT în depunerea planurilor de afaceri în vederea selecţiei acestora pentru finanţare, prin selectarea celor mai bune 9 PA, înfiinţarea a 9 persoane juridice aferente PA câştigatoare,  acordarea de granturi in valoare de max. 97502 lei/plan de afacere si sprijinirea acestora cu consultanţă şi mentoring pe o perioada de 12 luni de la semnarea contractului de subvenţie, în vederea dezvoltării afacerilor şi asigurării sustenabilităţii lor pe termen mediu şi lung.


4

Obiectivul specific 4

Implementarea de acţiuni inovative de asigurare a sustenabilităţii demersului proiectului, de stimulare a învăţării pe tot parcursul vieţii şi de ocupare durabilă, pentru întreg GT al proiectului (252 persoane) şi pentru alte GT din Regiunea SE şi din alte regiuni, prin crearea unui parteneriat «Centrul de Angajare STAR»   sustenabil pe termen lung, prin oferirea accesului la resursele platformei online “STAR”, în timpul proiectului şi după finalizarea acestuia, si prin măsuri de acompaniament în timpul proiectului (asistenţă pentru 20 de copii ai persoanelor din GT) şi după finalizarea acestuia, prin sprijinul comunităţii.


5

Obiectivul specific 5

Sprijinirea inovării sociale, a nediscriminării, a egalităţii de şanse, a utilizării TIC şi dezvoltarea de competenţe digitale în regiunea Sud Est, prin furnizarea către cele 252 de persoane selectate în GT al proiectului, de cursuri de inovare socială şi de competenţe digitale, precum şi de ateliere educaţionale pe tema egalităţii de şanse şi a nediscriminării, în vederea stimulării inovării sociale şi implementării principiilor transversale, în acord cu nevoile identificate şi cu necesitatea, la nivelul comunităţii, de înţelegere şi punere în practică a temelor secundare FSE şi a temelor orizontale POCU.


Înscrie-te la proiect

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Proiect STAR. Realizat de OneTouch Advertising.